De klim-CAP doelgroep bestaat uit professionals op het gebied van bouw, architectuur en planning en andere gebouwde omgeving beroepen. Deze doelgroep zal aanzienlijk profiteren van de resultaten van het project, omdat de tekorten in de planning gerelateerde aspecten met betrekking tot de klimaatverandering, zal matiging conflicten en kennisbeheer worden aangepakt door de slotklim-CAP opleiding. Deze kwesties zijn van groot belang, omdat de planning processen zijn complex en de belangen van de planners, investeerders, politici en anderen aanzienlijk verschillen.
CLIM-CAP in staat zal zijn om de werkgelegenheid te bevorderen op twee manieren: aan de ene kant van de actoren in de regio aan de lokale planning sector zal worden gekwalificeerd die nieuwe werkgelegenheid creëert voor jonge academici die nog steeds geen dergelijke specifieke training. Aan de andere kant CLIM-CAP bevordert de klimaatadaptatie sector als geheel door het versterken van de sector's groei door middel van het uitvoeren van hoogwaardige consultancy. Deze twee relevante aspecten duidelijk worden ingegaan op de Europa 2020 "Agenda voor nieuwe vaardigheden en banen".