Het veranderende klimaat wat resulteert in een toename van extreme weersomstandigheden invloed heeft een effect op de sociale, economische en ecologische kwaliteiten van dorpen en steden in heel Europa. Warmer, natter, winters en warmere, drogere zomers zorgen voor een sociale, ecologische en economische impact op alle stadsbewoners en woningen en het is vaak de meest kwetsbare groepen in de samenleving die nadelig worden beïnvloed.

Zelfs onder de meest optimistische broeikasgasreductie scenario het lopende proces van klimaatverandering niet kan worden gestopt. Deze effecten creëren van nieuwe risico's en kwetsbaarheden waardoor het burgerinitiatief kwaliteit van leven en gezondheid in gevaar, met name voor het groeiende aantal ouderen. Toepasbare kennis uit de wetenschap en de praktijk nodig is voor de besluitvorming, ook al blijven onzekerheden. Echter, heeft de integratie van wetenschappelijke bevindingen in de stedelijke ontwikkeling en planning praktijk nog niet plaatsgevonden en vaste procedures planning ontberen zowel innovatieve benaderingen en voldoende kennis om effectieve aanpassing aan de klimaatverandering maatregelen in de planning en de bouw praktijk te integreren.