De klim-CAP-project, gefinancierd door het Europese programma Een Leven Lang Leren, is het ontwikkelen van een innovatief EU geaccrediteerde training kwalificatie aanbieden van professionals die werken in de gebouwde milieusector de praktische vaardigheden en kennis die nodig is om te plannen en te leveren aanpassing in de gebouwde omgeving van stedelijke gebieden. De integratie van klimaatadaptatie met de planning, architectuur en bouw verandering op lokaal niveau is een integraal onderdeel van het opbouwen van weerstand tegen de klimaatverandering in de plaatsen waar mensen leven en werken.
Door samen te werken, zullen ervaren partners uit vijf landen van de EU middelen en expertise te delen op bekende aanpassing aan de klimaatverandering en de gevolgen van bestaande trainingsmateriaal en modules, een nieuwe kwalificatie systeem bedenken. Onderzoek heeft vastgesteld dat er een gat in de kennisoverdracht en communicatie tussen degenen die verantwoordelijk zijn voor het ruimtelijk ontwerp en planning in stedelijke gebieden, en de leading-edge onderzoek en oplossingen die beschikbaar zijn in heel Europa.