Zelfs onder de meest optimistische broeikasgasreductie scenario het lopende proces van klimaatverandering niet kan worden gestopt. Deze effecten creëren van nieuwe risico's en kwetsbaarheden waardoor het burgerinitiatief kwaliteit van leven en gezondheid in gevaar, met name voor het groeiende aantal ouderen. Toepasbare kennis uit de wetenschap en de praktijk nodig is voor de besluitvorming, ook al blijven onzekerheden. CLIM-CAP stelt voor om deze kloof te overbruggen door het ontwikkelen van een vakopleiding voor aanpassing aan de klimaatverandering in stedelijke gebieden.

Welkom op de CLIM-CAP (Competenties voor duurzame stadsontwikkeling: Kwalificatie regeling voor klimaatadaptatie Bouw, Architectuur en Planning) project website.

De CLIM-CAP-project is opgezet om een ​​innovatieve Europese Unie (EU) erkende opleiding kwalificatie biedt professionals die werken in de gebouwde milieusector de praktische vaardigheden en kennis die nodig is om te plannen en te leveren aanpassing in de gebouwde omgeving van stedelijke gebieden te ontwikkelen.

 Een samenwerkingsverband van zes organisaties uit vijf EU-landen zijn samen gekomen om de opleiding curriculum te ontwikkelen en om een ​​multi-platform leeromgeving waardoor verbetering van de capaciteit van degenen die betrokken zijn bij het opbouwen van weerstand tegen de klimaatverandering in de plaatsen waar mensen leven en werken te creëren. Dit is essentieel om te kunnen reageren op de klimaatverandering door het integreren van effectieve aanpassing aan de klimaatverandering maatregelen in de planning en de bouw praktijken.

De CLIM-CAP partners zijn onder andere de Ruhr-Universität Bochum (RUB) en de Akademie der Ruhr-Universität gGmbH (AKA) uit Duitsland, de Town and Country Planning Association (TCPA) uit het Verenigd Koninkrijk, de Wageningen Academy (WBS) in Nederland, de Energiaklub Climate Policy Institute en Toegepaste Communicatie (EK) in Hongarije, en de Technische Universiteit van Catalonië (UPC) in Spanje.

Door samen te werken, zal de ervaren CLIM-CAP partners middelen en expertise te delen op bekende aanpassing aan de klimaatverandering en de gevolgen van bestaande trainingsmateriaal en modules, een nieuwe kwalificatie systeem bedenken. Klik op de 'Over CLIM-CAP' tab voor meer informatie over het project en op het tabblad 'Project partners' voor meer informatie over de partners.

De CLIM-CAP-project werd gestart in december 2013 en loopt tot december 2015. CLIM-CAP is medegefinancierd door het programma van de Europese Unie voor levenslang leren, dat beheerd wordt door het onderwijs, audiovisuele media en cultuur Uitvoerend Agentschap.

Deze website houdt u op de hoogte van alle projectactiviteiten en resultaten, met inbegrip van de pers, rapporten, publicaties en lesmateriaal.